سوال مطرح شده :
موضوع :  محدوده های طلادار که پوشیده
توضیحات : 


در مرحله اکتشافات نیمه تفصیلی، محدوده های طلادار که پوشیده هستند،از کدام روش ژئوشیمیایی استفاده می شود؟

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:51
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  نمونه برداری از خاک
توضیحات : 


نمونه برداری از خاک

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:51
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image