سوال مطرح شده :
موضوع :  کتشاف کانسارهای طلای رگه ای کدام روش ژئوفیزیکی
توضیحات : 


  در اکتشاف کانسارهای طلای رگه ای کدام روش ژئوفیزیکی متداول است؟

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:48
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  روش های ژئوالکتریک
توضیحات : 


روش های ژئوالکتریک IP & RS

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:48
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image