سوال مطرح شده :
موضوع :  طلای تیپ کارلین
توضیحات : 


   سنگ میزبان مناسب برای حدوث طلای تیپ کارلین کدام سنگ هست و اینکه سنگ میزبان طلا در کانسار زرشوان کدام است؟

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:5
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  شیلهای سیاه
توضیحات : 


سنگ میزبان مناسب طلای تیپ کارلین شیل های سیاه غنی از کربن است کانی سازی در کانسار زرشوران، در آهکهای چال داغ و داخل شیلهای سیاه زرشوران رخ داده است ولی شیلهای سیاه، سنگ میزبان اصلی هستند

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:8
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image