نام نویسنده : مهرداد واحدی والهام چیتگر
تاریخ نشر : مرداد 1394
عنوان : اکتشاف کانسارآهن-طلای اشوند
شرح مختصر :
محدوده مورد مطالعه در 15 کیلومتری خاور نهاوند و در مسیر جاده نهاوند به آورزمان قرار دارد. نزدیکترین روستا به این محدوده، روستای عشوند با 500 نفر سکنه واقع در دو کیلومتری جنوب غرب این کانسار می‌باشد. این کانسار، اولین کانسار فلزی اکتشافی در برگه 100000/1 نهاوند می‌باشد که برای اولین بار در مقاله‌ای با عنوان اکتشاف اسکارن پلى متال طلا، مس، روى، آهن عشوند، نهاوند در بیست و هفتمین گردهمائی علوم زمین در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و با نویسندگی مهرداد موحدى، الهام چیت‌گری و سرمد روزبه کارگر معرفی شد. همچنین اين کانسار در زمان اکتشاف، اوّلين کانسار طلا دار امید بخش در سطح استان همدان به‌شمار مى‌رفت؛ که با توجه به ابعاد، عيار و همچنين تيپيک بودن نوع اسکارن در نوع خود کم نظير مى‌باشد.
شرح کامل:

محدوده مورد مطالعه در 15 کیلومتری خاور نهاوند و در مسیر جاده نهاوند به آورزمان قرار دارد. نزدیکترین روستا به این محدوده، روستای عشوند با 500 نفر سکنه واقع در دو کیلومتری جنوب غرب این کانسار می‌باشد. این کانسار، اولین کانسار فلزی اکتشافی در برگه 100000/1 نهاوند می‌باشد که برای اولین بار در مقاله‌ای با عنوان اکتشاف اسکارن پلى متال طلا، مس، روى، آهن عشوند، نهاوند در بیست و هفتمین گردهمائی علوم زمین در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و با نویسندگی مهرداد موحدى، الهام چیت‌گری و سرمد روزبه کارگر معرفی شد. همچنین اين کانسار در زمان اکتشاف، اوّلين کانسار طلا دار امید بخش در سطح استان همدان به‌شمار مى‌رفت؛ که با توجه به ابعاد، عيار و همچنين تيپيک بودن نوع اسکارن در نوع خود کم نظير مى‌باشد.

   از نظر زمين‌شناسى، محدوده مورد مطالعه بخشى از زون سنندج-سيرجان مى‌باشد که در اثر کنتاکت متامورفيسم حاصل از نفوذ توده نفوذى به سن کرتاسه در داخل آهک‌هاى پالئوزوئيک و اثر دگرگونى مجاورتى آلوکميکى يک سيستم باز دگرگونى در مرز اين دو ليتولوژى، کانسار اسکارن پلى‌متال طلا، مس، روى، آهن تشکيل شده است. عمده واحدهاى سنگى موجود در محدوده را مرمريت‌هاى خرد شده به سن پالئوزوئيک و توده با ترکیب گرانيتى تا گرانوديوريتى به سن کرتاسه فوقانى (سن مطلق 70-80 ميليون سال) تشکيل مى‌دهند.

   ماده معدنى به‌ دو بخش آندواسکارن و اگزواسکارن با طولى حدود 300 متر و عرض حدود يک تا 35 متر و افراز حدود 40 متر در کنتاکت دو واحد گرانيتى و مرمريتى رخنمون دارد.  رخنمونهای متعدد دیگری نیز از ماده معدنی در دیگر نقاط این محدوده به چشم می‌خورد. مساحت رخنمون ماده معدنی 36066 مترمربع می‌باشد. از محدوده مورد مطالعه نقشه  زمین شناسی و توپوگرافی به مساحت 5/57 هکتار و با مقیاس 1000/1 تهیه شده است که ضمیمه این گزارش میباشد.

   از ميان نمونه‌هاى اخذ شده از اين محدوده تعداد 14 نم